PROGRAM GENEL BİLGİLERİ

  Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınla...

Program Öğrenme Hedefleri

İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahip olma, teme iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilme....

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma, hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme b...
E-BULTEN