2016-2017 Güz Döneminde Öğrencilerin Alabileceği Dersler


DİPLOMA PROGRAMI ADI: İŞLETME DÖNEMİ: 1
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
ISU101Z Z İKTİSADA GİRİŞ I 4 0 0 4 6  
ISU103Z Z İŞLETME 3 0 0 3 5  
ISU105Z Z MATEMATİK I 3 0 0 3 4  
ISU107Z Z SOSYAL SİYASET 2 0 0 2 3  
ISU109Z Z HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 2 0 0 2 3  
ODAI0001 Z ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 0 2 2  
ODTD0001 Z TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2  
ODYD0001 Z YABANCI DİL I 2 0 0 2 2  
ODGS0001 S GÜZEL SANATLAR I 0 0 0 0 1  
ISU111S S ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2 0 0 2 2  
ISU113S S BİLİM FELSEFESİ 2 0 0 2 2  
ISU115S S ŞEHİR VE KÜLTÜR-İSTANBUL 2 0 0 2 2  
      TOPLAM 26 34  
 
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İŞLETME DÖNEMİ: 3
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
ISU201Z Z MİKRO İKTİSAT 4 0 0 4 5  
ISU203Z Z İSTATİSTİK I 3 0 0 3 5  
ISU205Z Z FİNANSAL MUHASEBE 3 0 0 3 5  
ISU207Z Z ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3 0 0 3 3  
ISU209Z Z KAMU MALİYESİ 3 0 0 3 3  
ISU211S S TÜRK İKTİSAT TARİHİ 2 0 0 2 3  
ISU213S S TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 2 0 0 2 3  
ISU215S S KAMU YÖNETİMİ 2 0 0 2 3  
ISU217S S SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 2 0 0 2 3  
      TOPLAM 24 33  
 
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İŞLETME DÖNEMİ: 5
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
ISU301Z Z FİNANSAL ANALİZ 3 0 0 3 5  
ISU303Z Z TİCARET HUKUKU 3 0 0 3 4  
ISU305Z Z MALİYET MUHASEBESİ 3 0 0 3 5  
ISU307Z Z PAZARLAMA İLKELERİ 3 0 0 3 4  
ISU309Z Z YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 0 0 3 4  
ISU311S S MUHASEBE UYGULAMALARI 3 0 0 3 4  
ISU313S S PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 3 0 0 3 4  
ISU315S S İŞ ETİĞİ 3 0 0 3 4  
ISU317S S AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 3 0 0 3 4  
      TOPLAM 27 38  
 
DİPLOMA PROGRAMI ADI: İŞLETME DÖNEMİ: 7
DERS KODU S/Z DERS ADI T U L KREDİ AKTS AÇIKLAMALAR
ISU401Z Z YÖNETİM MUHASEBESİ 3 0 0 3 5  
ISU403Z Z FİNANSAL YÖNETİM 3 0 0 3 4  
ISU405Z Z TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 0 0 3 4  
ISU407Z Z İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 0 3 4  
ISU409Z Z İŞLETMELERDE SAYISAL KARAR ALMA
TEKNİKLERİ
3 0 0 3 5  
ISU411S S İHTİSAS MUHASEBELERİ 3 0 0 3 4  
ISU413S S TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARI
3 0 0 3 4  
ISU415S S HİZMET PAZARLAMASI 3 0 0 3 4  
ISU417S S ÜRETİM SİSTEMLERİ 3 0 0 3 4  
      TOPLAM 27 38  
E-BULTEN